1
1

Llibre de la Cadena de Reus

“Ordinacions fetes per los honrats Jurats e promens de la vila de Reus autoritzades per lo senyor…”.

Ordinacions municipals de la vila de Reus del S XV. IMMR.