L’Autor

Josep M.Arnavat i Vilaró va néixer a Reus el 24 d’octubre de 1917. Fill d’una nissaga de ferrers, va seguir els estudis primaris, en una època en que fer estudis superiors, i fins i tot de batxillerat, era inassolible per a la majoria dels fills de les famílies menestrals.

Acabada la guerra civil, als anys quaranta participà en les classes de català que impartia Teresa Miquel i Pàmies, i començà a escriure els primers poemes, que recollí en el llibre GAMMA, editat per compte de l’autor, el 1946, amb la imprescindible col·laboració dels impressors Joan i Pelegrí Ferrando i amb il·lustracions de Pere Calderó.

Aquest fou el primer llibre en català que es publicà a Reus després de la guerra.

Al llarg de la seva vida, Arnavat no deixà d’escriure poemes i d’anar-los donant a conèixer en diversos reculls, a la vegada que participava en la vida intel·lectual de la ciutat. Quan es reobrí el Centre de Lectura, el 1948, Arnavat fou vocal de la secció de Lletres i, junt amb altres, prengué part activa en moltes iniciatives en pro d’una cultura catalana silenciada i perseguida.

Especialment valorat com a poeta, Arnavat morí amb només 59 anys el 1976. El seu darrer llibre de poemes, publicat a partir dels originals que deixà, fou editat el 1986.

El conjunt de la seva obra poètica és avui difícil de trobar, pels anys passats des de la seva edició i sobretot si es té en compte la curta tirada dels seus llibres.

Amb motiu del centenari del seu naixement, l’Associació d’Estudis Reusencs, ha volgut fer-se càrrec de la seva reedició, per tal de posar l’abast l’obra d’un poeta que mereix ser preservada i divulgada.

Sinopsi

Rebutjada d’entrada, a causa de la seva heterogeneïtat, la publicació en facsímil de l’obra poètica de Josep M. Arnavat, calia establir els criteris a seguir per a la seva l’edició.

Els llibres GAMMA (1946), DESFENT SILENCIS (1950), ELS SET PECATS CAPITALS (1963), NO US DONO EL BRAÇ A TÒRCER (1976) i POESIA INÈDITA (1986), són reculls de poemes inèdits.

En canvi, DECLARO PERTOT I ENLLOC (1963), és un llibre la gran majoria de poemes del qual ja havien estat publicats anteriorment a 6 POEMES DEL SOMNI I DEL TURMENT (1957) i 6 POEMES DEL VENT I DEL MEU POBLE (1958).

També d’altres s’havien donat a conèixer en les antologies de poesia reusenca aparegudes entre els anys 1957 i 1961. La transcripció de DECLARO PERTOT I ENLLOC és la que s’ha adoptat per al present llibre, ja que inclou tots els poemes de les altres edicions anteriors.

El llibre D’UN NADAL A L’ALTRE, del qual es feu una primera edició el 1972 i una segona (pòstuma) el 1977, és la recopilació de les nadales que l’autor cada any feia arribar als seus parents, amics i coneguts, impreses i amb una il·lustració (a vegades acolorida a mà) d’un artista reusenc, entre els anys 1955 i 1969. Una d’aquestes nadales (la del 1956) també es recollí en 6 POEMES DEL VENT I DEL MEU POBLE.

Finalment, s’han inclòs els poemes solts que no formaren part de cap dels reculls publicats en forma de llibre.

També, per a la present edició s’han escollit algunes de les il·lustracions que al seu dia acompanyaren les obres de Josep M. Arnavat.